Novinky vývoj

V současnosti pracujeme na vývoji elektronického řídícího bloku pro železniční přejezdy (FRIS).

Mezi základní cíle projektu patří:

  • obsluhovat standardní prvky PZZ, výstražníky, závory, přejezdníky, zvonce, kolejové obvody (liniové, počítací bodové, ASE)
  • maximálně omezit elektromechanické prvky (relé, spínače, přepínače)
  • snížit co nejvíce spotřebu zařízení v klidovém stavu
  • co možná nejmenší mechanické řešení
  • modulární stavebnicové řešení s minimem HW omezení
  • napájení z jednoho zdroje zálohovaného stejnosměrného napětí bez nutnosti externích střídavých měničů 230V
  • integrovaný elektronický záznamník provozu zařízení (black box)
  • podrobná vzdálená diagnostika zařízení
  • cenová srovnatelnost s dosud používanými přejezdovými zařízeními
  • soulad s normami ČSN EN 50126, 50129, 50128