Měřicí pracoviště pro dvoufázová zabezpečovací relé typu DSR a DSŠ

Dvoufázová relé se v zabezpečovací technice používají jako kolejová relé vyhodnocující stav volnosti/obsazení kolejových obvodů. Správnost přeměření všech podstatných parametrů je nezbytnou podmínkou jejich činnosti zajišťující bezpečnost železniční dopravy.

Slouží k měření všech základních parametrů měřených na cívkách relé:

 • impedance vinutí
 • činný odpor vinutí
 • zbytkové napětí
 • ideální fázový úhel
 • plný přítah a odpad
 • spolehlivý odpad

Skládá se z následujících částí:

 • dvoufázového řiditelného zdroje
 • výškově nastavitelného stojanu
 • ovládacího software
 • osobního počítače PC (Není součástí dodávky.)

OVLÁDACÍ SOFTWARE

merici

UMOŽŇUJE MEŘENÍ RELÉ TYPU:

 • DSR-12
 • DSR-12P
 • DSR-12S
 • DSŠ-12
 • DSŠ-12P
 • DSŠ-12S
 • DSŠ-12U

Měření se provádí na měřící soupravě, připojené k osobnímu počítači PC. Dvoufázový zdroj je tvořen dvěma generátory sinusového signálu s výkonovými zesilovači a měřicími moduly pro měření proudů a napětí cívek. U měřených proudů a napětí se zjišťují jak moduly, tak i argumenty. Z naměřených údajů se vypočítává impedance příslušné cívky. U generovaných signálů lze měnit jejich vzájemný fázový posun v rozsahu 0° až 360°. Souprava je vybavena rozhraními USB a EIA/TIA-232. Ovládací software umožňuje pohodlné řízení zdroje, zadávání vstupních údajů a archivaci naměřených dat. Dále software umožňuje tisk protokolů a štítků. Postup měření je v souladu s předpisem ČD T115/1 „Opravy výměnných dílů zabezpečovacích zařízení".

TECHNICKÉ ÚDAJE:

DVOUFÁZOVÝ ZDROJ
Napájecí napětí 230V±10%, 50Hz
Výstupní napětí pro buzení místní cívky 0V÷240V, krok 0,5V,
Maximální výstupní proud pro buzení místní cívky 0,25A
Výstupní napětí pro buzení kolejové cívky pro 50Hz a 75Hz 0V | 50V, krok 0,1V
Maximální výstupní proud pro buzení místní cívky pro 50Hz a 75 Hz 0,6A
Výstupní napětí pro buzení kolejové cívky pro 275Hz 0V | 200V, krok 0,1V
Maximální výstupní proud pro buzení místní cívky pro 275Hz 0,25A
Generované kmitočty 50 Hz, 75 Hz, 275 Hz
Rozsah fáze 0° | 360° po 0,1°
Přesnost měření napětí a proudů < 1,0%
Přesnost měření fázových posunů < 1,0°
Rozsah měření činných odporů 10 ÷ 1000 Ω
Přesnost měření činných odporů ±(0,5% *2 + 0,5% *3)
Rozhraní EIA/TIA-232, USB 2.0
Napájecí napětí 230V, 50Hz
Příkon 250 VA
Hmotnost 19,3 kg
Krytí IP20
Rozsah pracovních teplot 5°C | 40°C
Rozměry (š x h x v) 482 x 430 x 133 mm3
STOJAN
Výška relé od základny 280 | 350 mm
Hmotnost 11 kg
Rozměry (š x h x v) 280 x 280 x 450 mm3
Předběžné údaje – firma Trakce a.s. si vyhrazuje právo změny!