O systému

FARCOM (FAR off COntrol and Monitoring) je elektronický systém dálkového ovládání, řízení a monitorování činnosti elektrických zařízení a je primárně určen pro železniční stanice ČD. FARCOM je decentralizovaný řídicí systém. (Základní architektura systému je blokově znázorněna na obrázku níže).

Ovládaná a monitorovaná elektronická zařízení v jednotlivých mohou být:

  • EOV - Elektrický ohřev výměn
  • Osvětlení
  • Elektrické topení v objektech
  • EZS - elektrická zabezpečovací signalizace
  • EPS - elektrická požární signalizace
  • Odečet spotřeby elektrické energie
  • Ostatní (binární vstupy a výstupy z jiných technologií)