Komponenty

MPM

MPM (Multi Purpose Module) je víceúčelový modul sloužící pro automatické ovládání, monitoring a pro komunikační účely na rozhraních RS485 a RS232.

CVS

CVS (Current Voltage Sensor) je zařízení určené pro kontrolu napěťových a proudových poměrů v ovládaných elektrických obvodech.

8DI/8DO

8DI/8DO (8 Data Inputs / 8 Data Outputs) je modul sloužící pro propojení řidící jednotky (MPM) pomocí linky EIA/TIA485 s protokolem MODBUS a vlastního výkonového zařízení.

TE/MB

Digitální teploměr slouží k měření teploty (teplota kolejnice, vzduchu, apod.) a jejich následnému přenosu pomocí sběrnice MODBUS a zpracování v systému FARCOM.

MT-8

Digitální teploměr TE/MB slouží k měření teplot (teplota kolejnice, vzduchu, apod.) a jejich následnému přenosu pomocí rozhraní EIA/TIA485 a protokolu MODBUS.

W SENSOR

Modul W SENSOR vyhodnocuje stav připojeného snímacího pole ve snímači a snímač předtápí. Předtápění snímače zajistí v zimním provozu detekci sněhových srážek a v letním období pomocí režimu vysoušení rychlou odezvu na ukončení dešťových srážek. Program snímače je schopen eliminovat aktivaci snímače při „padání rosy“.

ZPA-MB Conv.

Elektroměry různých výrobců disponují rozhraním RS232, RS485 nebo optickým rozhraním s možností výměny dat dle ČSN EN 62056. Data o veličinách měřených elektroměrem jsou poskytována na uvedených rozhraních ve formě tzv. odečtu. Modul ZPA-MB Conv. umožňuje komunikaci s elektroměry podle normy ČSN EN 62056 komunikační rychlostí 300Bd pomocí snímací hlavice s optickým rozhraním.

LUXMETR LX-2

Digitální luxmetr je určen pro měření intenzity osvětlení při soumraku a za úsvitu a umožňuje také velmi precizně ať už přímo či nepřímo spínat jakoukoliv zátěž (například veřejné osvětlení, osvětlení budov, osvětlení nástupišť apod.).

GATEWAY-X

Modul GATEWAY-X je universální víceúčelový programovatelný modul sloužící ke zpracování a konverzi datových toků různých linek. Je využíván například ke komunikaci se systémy EZS (GALAXY) a EPS (LITES MHU).

CM-HIS

Přepínač CM-HIS se využívá všude tam, kde je potřeba hlídat izolační stav obvodů (zařízení) pracujících v síti IT, zejména k hlídání izolačního stavu topných tyčí elektrického ohřevu výměn. Přepínač je určen pro spolupráci s modulem hlídače izolačního stavu např. Hakel HIS500. V maximální konfiguraci dokáže uspořit až 24 těchto hlídačů.