Elektrický ohřev výměn EOV-TRAKCE

Ohřev výměn slouží k odstranění námrazy nebo sněhové vrstvy bránící plynulému chodu výhybek. Je zajišťován univerzálními topnými tyčemi Elektrolux DBAG připevněnými ke kolejnici nebo závěrům výhybek. Topné tyče jsou napájeny z oddělovacích transformátorů soustředěných v transformátorových skříních TRS, které jsou umístěny mimo prostor výhybek.

Konstrukce zařízení EOV-TRAKCE je řešena modulově, systém lze libovolně rozšiřovat a modifikovat podle požadavků zákazníka. Celé zařízení je navrženo tak, aby se minimalizovaly nároky na obsluhu a údržbu. Soustava čidel monitorující klimatické podmínky umožňuje plně automatický chod. Do systému jsou začleněna tato čidla:

  • srážkové čidlo
  • digitální teploměr venkovního vzduchu
  • digitální teploměry referenčních kolejnic
  • závějová čidla

 

eov

"Transformátorová skříň REOV"

eov

 

 

 

Pro vlastní řízení automatiky a přenos povelů jsou ve skříních REOV použity moduly systému FARCOM. Řídící modul MPM-R umožňuje autonomní chod skříně REOV i komunikaci s nadřazenými počítači. Pro snímání teplot, detekci proudů topnými tyčemi, napětí a pro přepínání hlídače izolačního stavu jsou použity rovněž moduly systému FARCOM. K přepínači hlídače izolačního stavu CM-HIS je zpravidla připojen modul Hakel HIS500.

Systém může být řízen, konfigurován a vizualizován počítačem s dotykovým displejem, na kterém jsou zobrazeny potřebné informace o stavu zařízení. Řídící jednotka s displejem může být využita také pro ovládání jiných zařízení (např. ovládání osvětlení v žel. stanici, vytápění objektů či odečet spotřeby elektrické energie). Využitím komunikace po RS485 dochází k úspoře kabelizace mezi jednotlivými skříněmi REOV a řídícím počítačem. Mimo řídící, konfigurační a vizualizační funkce umožňuje počítač zobrazení historie událostí zařízení.