Systém řízení tramvajové jednokolejky

Modul slouží k řízení obousměrného provozu v jednokolejném tramvajovém úseku. Pohyb vozidel je řízen a zajištěn na základě datového systému BSV, pantografů a indukčních smyček. Systém je vhodný zejména pro operativní dočasné jednokolejné úseky, například při rekonstrukcích a opravách dvoukolejných tramvajových tratí.

4

Základní funkce

 • obousměrné automatické řízení jízdy tramvají jednokolejným úsekem
 • primární řízení na základě údajů z BSV vysílačů datových signálů bezkontaktního stavění výhybek a dopravní cesty
 • možnost průjezdu vozidel bez datových vysílačů BSV
 • použití zavedených a stávajících signalizačních prvků (semaforů)
 • místní ruční ovládání preference jízdy
 • dálkový dohled a zobrazení základních informací o stavu a provozu na dispečink
 • záznam historie provozu a chování systému na více jak 72 hodin na vyjímatelné paměťové médium a do interní paměti systému
 • základní údržba a servis provozovatelem dopravy
 • základní parametrizace funkcí pro flexibilnější nasazení systému v různých místních podmínkách
 • nízké nároky na propojovací vedení mezi konci úseku
 • řízení provozu na základě aktuální dopravní situace
 • možnost jízdy (vlečení, tlačení) porouchaných vozidel a vozidel bez funkční datové výstroje
 • možnost parametrického přizpůsobení uživatelem na provozní situace

5

Základní informace získávané ze systému:

 • detailní záznam historie provozu
 • podrobný dálkový dohled na dispečink a servisní pracoviště
 • výstup pro varování při protisměrné jízdě
 • možnost vzdáleného kamerového dohledu

6

Zajištění proti protisměrné jízdě a při nouzových situacích

Varovná záblesková světla upozorňují řidiče tramvaje, která již vjela do úseku, na možné nebezpečí.

Záblesková světla budou aktivována v případech když:

 • byla zaregistrována nedovolená jízda do úseku v protisměru
  • ovlivněním indukčních smyček za semafory
  • datovým ovlivněním přijímačů BSV za semafory
  • ovlivněním snímačů pantografů za semafory
 • probíhá ruční nouzové uvolnění jednokolejného úseku
 • probíhá bezpečnostní časování po restartu řídícího bloku
 • došlo k přerušení datové komunikace mezi řídícími bloky MPC

 

Výstup pro aktivaci varovných světel lze využít i pro automatické odpojení napájení trolejového vedení.

7