Řízení tramvajových výhybek

Modul MPC slouží pro ovládání a kontrolu tramvajové výhybky. Pomocí sériových linek RS485 a binárních vstupů získává informace z indukčních smyček o projíždějící tramvaji a dává povely k přestavení výhybky.

MOŽNOSTI SYSTÉMU:

Na základě získaných informací zajistí přestavení výhybky do požadovaného směru a zároveň aktivuje příslušnou signalizaci na semaforu výhybky. Modul je možné propojit i s centrálním dohledem a sledovat dálkově jeho chování.

Pro zobrazení provozních stavů v místě je na MPC k dispozici LCD a indikační LED. Displej zobrazuje sekvenčně několik náhledů s informacemi o aktuálním stavu logiky modulu. LED indikují aktuální stav vstupů, výstupů a komunikačních portů. Pro servisní ovládání jsou k dispozic tři kontextová tlačítka pod displejem, jejichž aktuální funkce je zobrazována na posledním řádku displeje, a pětitlačítkový navigační kříž vedle displeje. Provoz modulu lze zaznamenávat pro následnou detailní analýzu chování na vyjímatelnou paměťovou kartu.

schema MPCb