Dálkové ovládání EOV tramvajových křižovatek

V projektu pro Dopravní Podnik Ostrava a.s. byl vyřešen dálkový dohled a ovládání na třinácti tramvajových křižovatkách v Ostravě. Součástí řešení je autonomní ovládání elektrického ohřevu výhybek a přenos technologických dat na pracoviště dispečera. Dispečeři díky tomuto systému monitorují a ovládají elektrický ohřev výhybek, monitorují stav zablokování výhybek a získávají informaci o výpadku napětí troleje. Obsluze je také umožněno systém dálkově konfigurovat a zpětně prohlížet vzniklé události. Pro přenos dat byla využita síť GPRS a pro řízení a monitoring byly využity moduly FARCOM 8DI/8DO

SYSTÉM UMOŽŇUJE:

  • ovládání ohřevu výhybek (ruční / automatické)
  • sledování stavu odběrů topných tyčí
  • sledování provozních stavů výhybkových semaforů
  • sledování výpadku napájení 600V
  • watchdog modemu GPRS

dispečerské pracoviště
výpis historie
schéma