Modul záznamu funkce samovratných výhybek

K základním funkcím tohoto modulu se řadí signalizace nedolehnutí jazyků výhybky pro řidiče tramvaje jedoucí proti hrotům výhybky, dále dokáže měřit úsekové rychlosti a zaznamenávat a indikovat jejich překročení. Kromě toho modul umožňuje podrobný záznam událostí pro pozdější rozbor poruch a nehodových incidentů a také indikuje poruchy pro případný dálkový přenos na dohledové pracoviště. Do interní paměti modulu je možné zaznamenat až 3000 událostí, dalších několik stovek tisíc záznamů je možné pořídit na vyjímatelnou paměťovou kartu s textovým popisem.

1

23