Dálkové ovládání EOV tramvajových křižovatek

V projektu pro dopravní podniky byl vyřešen dálkový dohled a ovládání na tramvajových křižovatkách. Součástí řešení je autonomní ovládání elektrického ohřevu výhybek a přenos technologických dat na pracoviště dispečera. Dispečeři díky tomuto systému monitorují a ovládají elektrický ohřev výhybek, monitorují stav zablokování výhybek a získávají informaci o výpadku napětí troleje. Obsluze je také umožněno systém dálkově konfigurovat a zpětně prohlížet vzniklé události. Pro přenos dat byla využita síť GPRS a pro řízení a monitoring byly využity moduly FARCOM 8DI/8DO

Ovládání tramvajových výhybek

Modul MPC slouží pro ovládání a kontrolu tramvajové výhybky. Pomocí sériových linek RS485 a binárních vstupů získává informace z indukčních smyček o projíždějící tramvaji a dává povely k přestavení výhybky.

Systém dálkových hlášení

Modul MPC-A rozšiřuje možnosti centralizovaného řízení městské hromadné dopravy. Zajišťuje dálkovou obsluhu hlasových zpráv pro koordinaci dopravních situací. K dispozici jsou 4 nezávislé audio výstupy. Hlášení je zaznamenáno pomocí paměťové SD karty. Povely jsou předávány např. pomocí GPRS modemu.

Modul záznamu funkce samovratných výhybek

K základním funkcím tohoto modulu se řadí signalizace nedolehnutí jazyků výhybky pro řidiče tramvaje jedoucí proti hrotům výhybky, dále dokáže měřit úsekové rychlosti a zaznamenávat a indikovat jejich překročení.

Systém řízení tramvajové jednokolejky

Modul slouží k řízení obousměrného provozu v jednokolejném tramvajovém úseku. Pohyb vozidel je řízen a zajištěn na základě datového systému BSV, pantografů a indukčních smyček.