Vývoj

Cílem vývojového oddělení Trakce, a.s. je zejména zdokonalování a vývoj zařízení za použití nejnovějších technologií a materiálů, s ohledem na požadavky železniční dopravy.

V roce 2000 vzniklo ve firmě Trakce, a.s. vývojové oddělení se zaměřením na aplikace pro železniční zabezpečovací techniku. S postupem času a s přibývajícími požadavky zákazníků nejen z oblasti železniční dopravy se vývojové oddělení rozšířilo až na dnešní počet 15 stálých zaměstnanců.

V současnosti se kromě vývoje železničních zabezpečovacích zařízení zabýváme i vývojem elektronických systémů pro železniční infrastrukturu. Některé námi vyvinuté prvky nacházejí uplatnění i mimo dopravu.

V oblasti výzkumu a vývoje úzce spolupracujeme s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava a centrem dopravního výzkumu, v.v.i.

S modernizací přišla naše společnost také při inovaci elektrického ohřevu výhybek EOV-TRAKCE, které minimalizuje nároky na obsluhu a údržbu, systém lze modifikovat dle přání zákazníka. Nově vyvinutým produktem je systém FARCOM a LUXMETR LX-2

Vedle vývoje a inovace vlastních produktů se firma Trakce, a.s. podílí na řešení projektů podporovaných z veřejných zdrojů.

Níže je uveden přehled probíhajících a ukončených projektů:

Technologická agentura ČR

Ukončené projekty

TA01031231 Vývoj a inovace systému inteligentního řízení elektrických zařízení železniční infrastruktury
Příjemce Trakce, a.s.
Další účastník VŠB – TUO
Doba realizace 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
TA01030374 Výzkum motivace řidičů k porušení pravidel provozu na železničních přejezdech a výzkum dalších možností kamerových systémů pro prevenci a represi
Příjemce CDV, v.v.i.
Další účastník Trakce, a.s.
Doba realizace 1. 1.2011 – 31. 12. 2013

Probíhající projekty

TA02030946 Vývoj bezdrátového přejezdníku pro bezpečný přenos stavu přejezdu na drážní vozidla
Příjemce Trakce, a.s.
Další účastník VŠB – TUO
Doba realizace 1.1.2012 – 31.12.2015
  
TA01031404 Výzkum použitelnosti a účinnosti tzv. světelné závory na železničních přejezdech v ČR
Příjemce CDV, v.v.i.
Další účastník Trakce, a.s.
Doba realizace 1.1.2011 – 31.12.2014
mszk

Moravskoslezský kraj

Probíhající projekty

 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji
Dotační titul 2 – neinvestiční dotace

Příjemce Trakce, a.s.
Doba realizace 1. 8.2014 – 31. 8. 2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ukončené projekty

FI – IM5/010 Vývoj nového řešení počítače náprav pro detekci kolejových vozidel pro rychlosti do 300 km/hod
Příjemce Trakce, a.s.
Další účastník VŠB – TUO
Doba realizace 1. 4.2008 – 31.12.2010
FI – IM5/011 Vývoj modernizovaného měřícího pracoviště pro zabezpečovací relé
Příjemce Trakce, a.s.
Další účastník VŠB - TUO
Doba realizace 1.4.2008 – 31.12.2010
FR – TI1/027 Systém varování před překážkou na železničním přejezdu
Příjemce Trakce, a.s.
Další účastník VŠB – TUO
Doba realizace 1.8. 2009 – 30. 6.2013

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Ukončené projekty

CZ.1.07/2.2.00/07.0351 ICT a elektrotechnika pro praxi
Příjemce VŠB – TUO
Další účastník Trakce, a.s.
Doba realizace 1.3.2009 – 29.2.2012
CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice
Příjemce  Interoperabilita železniční infrastruktury
Další účastník  Trakce, a.s.
Doba realizace  1. 7.2011 – 30.6.2014