Historie společnosti

Historické prvopočátky firmy sahají do roku 1992, kdy byla založena společnost Kvadro, s.r.o. privatizací provozů ČSD. Začínala s realizací zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Vzhledem k stále rostoucímu objemu zakázek vznikla potřeba vytvořit u partnerů větší pocit důvěry a finančních záruk, a proto došlo v roce 1999 k založení společnosti Trakce, a.s., která postupně převzala veškeré aktivity předchozí společnosti.

V roce 2001 se Trakce, a. s. sloučila s organizacemi AK signal, a. s. – závod Ostrava a Perner, s.r.o. Po celou dobu svého působení si firma buduje tradici spolehlivého obchodního partnera při realizaci zakázek. Nyní firma zaměstnává 130 pracovníků, z toho 13 vývoj, oproti dvaceti v jejich počátcích. Má provozy v Ostravě, Bohumíně - Skřečoni, v Olomouci a také v Polsku skrze svou organizační složku.

V současnosti má společnost divizi elektro. V tomto odvětví zajišťuje komplexní služby včetně projekční činnosti. Za úspěchy firmy stojí dobrá pověst, založená na dlouholetém působení na trzích, úspěšně realizované zakázky, profesionální přístup a bohaté zkušenosti. Společnost Trakce, a.s. je také držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

V roce 2000  vzniklo  ve firmě vývojové oddělení se zaměřením na aplikace pro železniční zabezpečovací techniku a MHD. S odstupem času a s přibývajicími požadavky zákazníků nejen z oblasti železniční dopravy se vývojové oddělení rozšířilo až na dnešní počet 10 pracovníků. Oddělení velice úzce spolupracuje s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava. Výsledkem práce vývojového oddělení je např. systém elektrického ohřevu výhybek EOV-TRAKCE, systém FARCOM a LUXMETR LX-2, a další.

Firma Trakce, a.s. je v posledních letech velice úspěšná na polském trhu, kde nyní pokračují investice do modernizace tratí v daleko větší míře, než je tomu v České republice.  Vytvořená organizační složka se sídlem v polském Těšíně -  Trakce, a.s., spółka akcyjna oddział w Polsce, která se stará o zajištění již probíhajících staveb a o další rozvoj na tomto lukrativním a významně rostoucím trhu.