O společnosti

Historické prvopočátky

sahají až do roku 1992, kdy byla založena společnost Kvadro, spol. s r. o. Společnost začínala realizací zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.

Vzhledem k stále rostoucímu objemu zakázek vznikla i potřeba vytvořit větší pocit důvěry a finančních záruk, a proto došlo v roce 1999 k založení společnosti Trakce, a. s., která postupně převzala aktivity předchozí společnosti.

V roce 2001 se Trakce, a. s. sloučila s organizacemi AK signal, a. s. - závod Ostrava a Perner, s. r. o. Po celou dobu svého působení si firma buduje tradici spolehlivého obchodního partnera při realizaci zakázek.

Současnost

Trakce, a. s. je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 v oborech:

  • Vývoj, montáž a rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
  • Montáž, opravy a údržba elektrických zařízení
  • Revize, prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení v provozu

O politice společnosti TRAKCE, a.s. je pojednáno zde:

Nyní firma zaměstnává cca 130 pracovníků z toho 13 lidí vývoj, oproti dvaceti v jejich počátcích. Má provozy v Ostravě, Bohumíně Skřečoni, Vrbici a v Olomouci.